About

Pavel Suchan
Pavel Suchan
press secretary at Astronomical institute CAS
Věnuje se především popularizaci astronomie, prezentaci výsledků dosažených pracovníky AsÚ a také problematice světelného znečištění.