About

Ota Kéhar
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
ASU
Česká astronomická společnost