About

Marcin Wygachiewicz
Marcin Wygachiewicz
space project manager, former YGT, PSPA president, supporter
Konstruktor i Kierownik Projektów w SENER Polska oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.