About

Lukáš Holman
Lukáš Holman
ESERO Czech Republic manager
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze se zaměřením na Dálkový průzkum Země, kterému se věnuje i dnes v rámci ESERO ČR kanceláře.